Raúl Allén A new life

A new life · Sammy Jankis, 2016.

Raúl Allén diseño la cubierta del disco de Sammy Jankis.

carro magenta 35x31px
circulo separacion60x copia